Montáže a demontáže

Montáže a demontáže

Poradíme si se širokou škálou prací – montáž a demontáž vzduchotechniky, antén, reklam nebo instalace zábran proti holubům patří k běžným činnostem.

Patří sem také postupné rozebírání komínů, které je ve srovnání s klasickým bouráním nesrovnatelně méně náročné na prostor okolo, ale hlavně je výrazně bezpečnější.

Montáže systémů do okapů proti zamrzání tvoří samostatnou kapitolu naší nabídky.